دوره های مهارت محور و کاربردی مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت کسب و کار MBA

هدف دوره مدیریت کسب‌وکار با گرایش بیمه

طرح تحول اقتصادی دولت و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن مستلزم شایستگی و توانمندی نیروهای فعال در این صنعت می‌باشد. توانمندسازی نیروهای فعال در صنعت بیمه در راستای ارتقا سطح اطلاعات، دانش، بینش و مهارت کارکنان و کارشناسان این صنعت در این راستا ضروری به نظر می‌رسد. براین اساس دوره آموزشی مدیریت کسب‌وکار با گرایش بیمه طراحی شده است.

دروس اختصاصی MBA گرایش بیمه

دروس اختصاصی MBA گرایش بانکداری