دوره مدیریت کسب و کار,دوره MBA

هدف دوره مدیریت کسب‌وکار با گرایش بیمه

طرح تحول اقتصادی دولت و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن مستلزم شایستگی و توانمندی نیروهای فعال در این صنعت می‌باشد. توانمندسازی نیروهای فعال در صنعت بیمه در راستای ارتقا سطح اطلاعات، دانش، بینش و مهارت کارکنان و کارشناسان این صنعت در این راستا ضروری به نظر می‌رسد. براین اساس دوره آموزشی مدیریت کسب‌وکار با گرایش بیمه طراحی شده است.

دروس اختصاصی دوره MBA گرایش بیمه