دوره آموزش بیمه درمان
دوره آموزش بیمه درمان
آموزش نرم افزار بیمه فناوران
دوره متخصص حرفه ای بازاریابی

دوره آموزش بیمه درمان: این دوره آموزشی به شما کمک میکند تا با نحوه رسیدگی به اسناد پزشکی و محاسبات آن آشنا شوید پس از شرکت دراین دوره میتوانید بعنوان کارشناس ارزیاب درمان با شرکتهای ارزیابی خسارت و یا شرکتهای بیمه مشغول به همکاری شوید.

بهترین فرصت برای ایجاد شغل دوم یا شغل جدید!
درحال تغییر شرایط اقتصادی هستیم و بخاطر شرایط پیش آمده ناشی از همه گیری کرونا بسیاری از مشاغل جای خود را به مشاغل جدید خواهند داد. بنابراین این یک فرصت برای شماست تا خودتان را با شرایط هماهنگ کنید و بهترین استفاده را از این تغییرات ببرید.

ثبت نام گروهی

سرفصل های دوره

• بررسی مهمترین عناوین آیین نامه ۹۹ بیمه مرکزی
• بررسی وظایف بیمه گر، نماینده و بیمه گذار در قراردادهای بیمه درمان
• بررسی تعهدات و پوشش‌های بیمه درمان
• بررسی مهمترین عناوین شرایط عمومی بیمه درمان گروهی
• بررسی عوامل تاثیر گذار در نرخ بیمه درمان
• بررسی انواع روش‌های دریافت خسارت از شرکت بیمه
• بررسی اشتباهات رایج بیمه گران در بخش خسارات و نحوه کنترل آن
• بررسی مهمترین خواسته‌های بیمه گذاران در مناقصات کوچک و بزرگ
• بررسی امتیازهای قابل ارائه، برای افزایش شانس موفقیت در مناقصات
• بررسی اشتباهات زیان بار نمایندگان در قراردادهای بیمه درمان گروهی و انفرادی
• نحوه گزارش سازی برای ارزیابی عملکرد واحد خسارت، جهت تحلیل و ارائه به بیمه گذار

زمان برگزاری: ساعت 9 تا 13
مدت دوره: 8 ساعته ( دو جلسه 4 ساعته)
مبلغ شهریه: 400 هزار تومان

ثبت نام دوره آموزشی