دوره آموزشی زبان بدن و آداب معاشرت بیمه
دوره آموزشی فروش تلفنی بیمه

دوره آموزشی زبان بدن و آداب معاشرت بیمه

در این دوره که یکی از دروس بسته آموزش مهارت های نرم محسوب میشود و به سفارش بیمه ایران معین برگزار گردید به مباحث زیر پرداخته شد:
• چرایی و ضرورت زبان بدن
• انواع راه های ارتباطی و مفاهیم و تعاریف اولیه
• حرکات دست، پا، دهان و بدن به‌علاوه‌ی معانی آن
• انواع ژست ها
• زبان بدن فروشنده
• زبان بدن مشتری
• اصول و قواعد اصلی رعایت آداب معاشرت در فروش
• آداب تجارت و پوشش
• آداب رفتار در اماکن عمومی
• آداب رفتار با همکار
• آداب رفتار با خانم‌ها
• رفتار و Personality مناسب در فروش

ویژه کارکنان محترم شرکت بیمه ایران معین
مدرس: سرکار خانم کیانی
(نماینده رسمی و جنرال بیمه ایران با 18 سال سابقه فعالیت)
آنلاین
طول دوره:4ساعت
ساعت 16 تا 18
یکشنبه و سه شنبه شهریور 1400

ثبت نام دوره آموزشی