دوره آموزشی بیمه آتش سوزی
دوره آموزشی فروش تلفنی بیمه

دوره آموزشی بیمه آتش سوزی

در این دوره که به سفارش بیمه رازی و در دو بخش مبانی و صدور برگزار گردید به مباحث زیر پرداخته شد:
سرفصل بخش مبانی
• تاریخچه و چگونگی به وجود آمدن بیمه آتش¬سوزی
• تشریح خطرات اصلی در بیمه های آتش¬سوزی (صاعقه،انفجار،آتش¬سوزی)
• معرفی انواع آتش (انواع A.B.C.D)
• انواع بیمه¬نامه¬های آتش¬سوزی(مسکونی،صنعتی،غیرصنعتی،انبار)
• انواع بیمه آتش¬سوزی از لحاظ سرمایه(سرمایه ثابت،سرمایه اظهارنامه)
• تشریح پوشش¬های آتش¬سوزی
o بیمه نامه با شرایط جایگزین
o بیمه نامه با شرایط ارزش توافقی
o بیمه نامه با شرایط First lost
o بیمه نامه با شرایط عدم النفع
o بیمه نامه با شرایط پاکسازی
• بررسی خطرات اضافه در بیمه آتش¬سوزی (سیل،طوفان،زلزله، …)
سرفصل بخش صدور
• بررسی پیغام های سیستمی اعم از خطاها و مجوزها
• نحوه ثبت انواع بیمه نامه های آتش سوزی(مسکونی،صنعتی،غیرصنعتی،انبار)
• بحث استعلام کد پستی
• نحوه ثبت جزئیات بیمه نامه¬ها (خطرات اضافی،پوشش¬های اضافی،جزئیات بیمه)
• ¬ثبت بازدید
• ثبت فایل ها
• نحوه ثبت تخفیفات و اضافات

ویژه کارکنان محترم شرکت بیمه رازی
مدرس: جناب آقای مهران صادقی
(معاون اداره کل نظارت بر صدور بیمه های آتش سوزی بیمه ایران)
حضوری و آنلاین
شامل مباحث مبانی و صدور
طول دوره:8ساعت
ساعت 14 تا 18
یکشنبه و سه شنبه آذر و دی 1400

ثبت نام دوره آموزشی