مهزاد عزیزپور,mehrzad azizpour
30%
تخفیف

وبینار تافل Listening

A webinar on TOEFL IBT Listening Abstract: Without any shadow of doubt, to make examinees be equipped with skills that…
100,000 تومان 70,000 تومان
سام زرین مهر,sam zarinmehr
30%
تخفیف

وبینار تافل Reading

The Reading Section of the TOEFL iBT Test Abstract: Reading skills constitute over a quarter of the TOEFL iBT score…
100,000 تومان 70,000 تومان
زمزم کساییان,zamzam kasaian
30%
تخفیف

وبینار تافل Speaking

Professional English Speaking Training By: TOEFL & IELTS instructor, owner of the Zamzam Free Discussion Group, Zamzam Kasaeian The TOEFL…
100,000 تومان 70,000 تومان
امیر خادم,amir khadem
30%
تخفیف

وبینار تافل Writing

A Webinar on TOEFL iBT Writing Abstract: In order for the TOEFL iBT Candidates to achieve a high score in…
100,000 تومان 70,000 تومان
Toefl,toefl center,ielts,andishehmoein,iranmall
8%
تخفیف

آزمون آزمایشی تافل مورخ سه شنبه 29 مهر 1399

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

300,000 تومان 275,000 تومان
Toefl,toefl center,ielts,andishehmoein,iranmall
8%
تخفیف

آزمون آزمایشی تافل مورخ سه شنبه 22 مهر 1399 – تهران

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

300,000 تومان 275,000 تومان
Toefl,toefl center,ielts,andishehmoein,iranmall
8%
تخفیف

آزمون آزمایشی تافل مورخ سه شنبه 15 مهر 1399 – تهران

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

300,000 تومان 275,000 تومان
Toefl,toefl center,ielts,andishehmoein,iranmall
8%
تخفیف

آزمون آزمایشی تافل مورخ سه شنبه 8 مهر 1399 – تهران

ارزيابي آزمون شما توسط اساتيد برجسته و شناخته شده در حوزه آزمون هاي بين المللي زبان انگليسي انجام مي پذيرد.

300,000 تومان 275,000 تومان