دوره آموزشی فروش تلفنی بیمه
دوره آموزشی فروش تلفنی بیمه

دوره آموزشی فروش تلفنی بیمه

در این دوره که یکی از دروس بسته آموزش مهارت های نرم محسوب می¬شود و به سفارش بیمه ایران معین برگزار گردید به مباحث زیر پرداخته شد:
• تفاوت بازاریابی تلفنی با فروش تلفنی
• منابع مشتری یابی
• Cold-Call
• مدیرت تماس با مشتریان فعلی
• نکات مهم قبل/حین/بعد از مکالمه
• تکنیک های عبور از سد منشی
• دستیابی به تصمیم گیرنده
• فرمول ۵ مرحله ای قرارملاقات گذاشتن
• ویژگی های محیط بازاریابی تلفنی
• نتیجه مکالمه تلفنی
• پیگیری تماس های تلفنی
• تکنیک Feel, Felt, Found
• عبارات ممنوعه در بازاریابی تلفنی
• فرمول فروش تلفنی
• چگونه با «نه» مشتری برخورد کنیم؟
• مثبت کردن پاسخ منفی مشتری!
• تکنیک های به پایان رساندن معامله
• نکات مهم ویژه بازار ایران
• اشتباهات رایج در فروش تلفنی
• چگونه خودتان را از رقبا متمایز کنید؟

ویژه کارکنان محترم شرکت بیمه معین
مدرس: سرکارخانم خلیلی¬فرد
(بانوی برتر در سومین اجلاس بانوان برندآفرین و مدیر کارگزاری حامیتم)
آنلاین
طول دوره:4ساعت
ساعت 16 تا 18
یکشنبه و سه شنبه شهریور 1400

ثبت نام دوره آموزشی