دوره آموزشی مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی
دوره آموزشی مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

دوره آموزشی متصدیان حمل و نقل داخلی و بیمه مسئولیت متصدیان

بیمه نامه مسئولیت یا قرارداد متصدیان حمل و نقل داخلی عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه‌گذار در قبال ارسال‌کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه‌های صادره، که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در قرارداد ما بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آنها شناخته شود.

شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی براساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، موظفند محمولاتی را که توسط ارسال‌کنندگان و یا صاحبان کالا جهت حمل به مقاصد موردنظر به آنها واگذار می‌گردد، صحیح و سالم به مقصد برسانند. با توجه به قلمرو و توسعه شهرها و پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی در عصر حاضر و افزایش ارزش کالا، مسئولیت شرکت‌های حمل و نقل نیز افزایش یافته است.

جبران آثار وقوع خطرهای متعدد در جاده‌های بین شهری از جمله تصادف، واژگونی، آتش سوزی و … جزء مسئولیت مؤسسات حمل‌ونقل می‌باشد. در صورت وقوع هر یک از خطرهای مذکور، مسئولیت سنگینی ایجاد خواهد شد که جبران آن برای شرکت‌های حمل‌ونقل به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. در این راستا بر آن شدیم با بهره مندی از 30 سال تجربه استاد برجسته این حوزه جناب مهندس علی خداکرمی دوره آموزشی مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی را در جهت ارتقاء دانش فعالان این حوزه برگزار کنیم.

سرفصل های دوره:

فعالیت بازرگانی
تعریف حمل و نقل (حمل +نقل)
فرایند حمل (فرستنده –حمل کننده – گیرنده )
انواع وسیله حمل جاده ای
عوامل موثر بر حمل و نقل جاده ای:
تعریف بارنامه
اهمیت بارنامه
اهداف و نقش بارنامه
مندرجات بار نامه
وظایف فرستنده
وظایف گیرنده
وظایف شرکت های حمل و نقل
انواع چگونگی حمل محموله از نظر نوع بسته بندی
انواع بسته بندی
ویژگی های یک شرکت حمل و نقل خوب
مسئولیت شرکت های حمل و نق
خسارت و مدیریت خسارت
وظایف راننده
وظایف مدیریت شرکت حمل و نقل
تفاوت بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی با بیمه حمل و نقل داخلی(باربری)
بیمه نامه باربری داخلی و خطرات تحت پوشش در آن
خطرات اصلی تحت پوشش بیمه باربری
خطرات اضافی تحت پوشش بیمه باربری
شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر در بیمه نامه باربری داخلی
خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر در بیمه نامه باربری داخلی
بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خطرات تحت پوشش در آن
شروع و خاتمه تعهدات بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل
خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل
مزیت های بیمه نامه باربری داخلی نسبت به بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل برای صاحبان كالا