دوره MBA جنرال درس مدیریت کسب و کارهای کوچک

دوره MBA جنرال درس مدیریت کسب و کارهای کوچک در دوره MBA به بررسی مفاهیم و روش های مدیریت کسب و کار های کوچک و نوپا می پردازد. در این درس، دانشجویان با مفاهیم مهمی مانند تحلیل SWOT، برنامه ریزی استراتژیک، توسعه کسب و کار، بازاریابی و فروش، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی و مسائل قانونی و مالیاتی آشنا می شوند.

درس مدیریت کسب و کار های کوچک به دانشجویان اجازه می دهد تا با چالش هایی که در راه راه اندازی کسب و کار های کوچک و نوپا وجود دارد، آشنا شوند و راه حل هایی برای آنها پیدا کنند. دانشجویان در این درس با تکنیک هایی مانند تحلیل SWOT، طراحی برنامه های استراتژیک، ایجاد محصولات و خدمات جدید، توسعه بازار، مدیریت مالی و منابع انسانی، مسائل قانونی و مالیاتی و بهبود فرآیندهای کسب و کار آشنا می شوند.

درس مدیریت کسب و کار های کوچک با تاکید بر عملکرد و بهره وری، به دانشجویان کمک می کند تا به صورت کامل با مفاهیم و روش های مدیریت کسب و کار های کوچک و نوپا آشنا شوند و بتوانند با استفاده از این مفاهیم و روش ها، کسب و کار خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.

سرفصل های درس مدیریت کسب و کارهای کوچک عبارتند از:

1. مفاهیم و مبانی کسب و کارهای کوچک
2. تحلیل SWOT و تحلیل رقابتی
3. برنامه ریزی استراتژیک و توسعه کسب و کار
4. مدیریت بازاریابی و فروش
5. مدیریت مالی و مدیریت مالیاتی
6. مدیریت منابع انسانی و مسائل قانونی
7. نظارت و کنترل عملکرد
8. ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان
9. مدیریت ریسک و مسائل امنیتی
10. فناوری و نوآوری در کسب و کارهای کوچک

در این درس، دانشجویان با تکنیک ها و ابزارهای مدیریتی مختلفی مانند تحلیل SWOT، تحلیل رقابتی، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت مالی و منابع انسانی، بازاریابی و فروش آشنا می شوند و به یادگیری مفاهیم و روش های مدیریتی کارآمد و بهبود عملکرد کسب و کار کمک می کند.

در صورت تمایل موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین با مجوز رسمی از وزارت علوم امکان برگزاری درس مدیریت کسب و کارهای کوچک به صورت تک درس یا دوره خصوصی برای سازمان ها و ارگان ها به صورت آنلاین و حضوری با استفاده از تیمی حرفه ای و اساتید به نام دارا می باشد.