بازارهای ایران از گذشته تا حال بخش اول
بازار شیراز
بازار اصفهان
بسته پژوهشی,عناصر طراحی,ایرانمال,ایران مال,اندیشه معین,عناصر مهم در فضای داخلی فروشگاه‌ها
شناخت ابعاد مختلف یادگیری
معرفی کتاب تحقیقات بازاریابی در مراکز خرید و مال ها
مهارت آموزی و کارآفرینی
بسته پژوهشی معرفی کسب و کارهای خانگی
رنگ در بازاریابی,بازاریابی,اندیشه معین,بازار بزرگ ایران,ایرانمال,ایران مال
معرفی کتب در حوزه بازاریابی
فرآیند خرید و تحلیل رفتار مشتری
کتاب بهره وری انسان گرایانه